Compania de Succes

Politica de Confidențialitate a Companiei de Succes

Compania de Succes respectă confidențialitatea și se angajează să protejeze informațiile personale ale clienților săi. Această politică descrie cum colectăm, folosim, dezvăluim și protejăm aceste informații.

Colectăm informații personale în mod legal și echitabil, doar în scopul de a oferi servicii și produse solicitate de clienți. Nu dezvăluim informațiile personale către terți fără consimțământul explicit al persoanei în cauză, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

Păstrăm informațiile personale ale clienților în siguranță, utilizând măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate. Informațiile sunt păstrate doar pe perioada necesară pentru scopurile pentru care au fost colectate.

Clienții au dreptul să solicite acces la informațiile personale, să le corecteze sau să le șteargă în anumite circumstanțe. Pentru orice întrebări sau nelămuriri referitoare la această politică, vă rugăm să ne contactați.

Această politică de confidențialitate este periodic revizuită și actualizată pentru a reflecta schimbările legislative sau practice. Ultimele actualizări au fost făcute în data de //__ (specifică data).